Vrácení, výměna, reklamace Boardmania.cz

Vrácení, výměna, reklamace

Vrácení zboží - odstoupení od kupní smlouvy

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího dle nových platných právních předpisů upravují čl. 1.28 až 1.34 Obchodních podmínek (blíže viz Obchodní podmínky).

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

V jakém stavu by mělo být vrácené zboží

Zboží by mělo být ve stavu v jakém zboží kupující převzal. Kupující by měl vrátit zboží čisté, úplné, nepoškozené, včetně příslušenství a všech dárků, které ke zboží dostal. Ideálně včetně originálního obalu a s visačkami na oblečení. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní, nesoucí známky používání či poškozené, může prodávající, v souladu s § 458 odst. 1 občanského zákoníku, vrácenou kupní cenu snížit o částku odpovídající škodě způsobené na vráceném zboží (blíže viz Obchodní podmínky).

Kam vrátit zboží

Zboží nám pošlete dobře zabalené, pojištěným balíkem na níže uvedenou adresu. Náklady na dopravu zboží k nám nese spotřebitel. Případně lze zboží donést také osobně na adresu níže. Do balíku přibalte formulář na vrácení zboží, který je součástí faktury, nebo si ho můžete stáhnout.

DataPro Shops, Boardmania.cz
Valchařská 36
61400, Brno

Neposílejte prosím balík na dobírku. Takový balík nemůžeme převzít, protože nevíme v jakém stavu je zboží.

Vrácení peněz

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Nejrychleji vracíme peníze převodem na účet, proto nezapomeňte uvést číslo vašeho účtu. Pokud bylo zboží placeno kartou, můžeme peníze vrátit zpět na kartu.

Výměna zboží za jiné

Pokud zjistíte, že Vám daná velikost nevyhovuje a potřebujete ji vyměnit za jinou, je potřeba zboží na Vaše náklady odeslat zpět. Zároveň nás informujte u jakého zboží požadujete výměnu a za jakou velikost. Uvádějte také číslo účtu na které Vám vrátíme peníze pokud požadovaná velikost nebude k dispozici.

Požadavky na vrácené zboží jsou u výměny stejné jako při odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamace

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami kupujícího ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Lhůta pro uplatnění reklamace

Veškeré zboží nabízené prostřednictvím stránek Boardmania.cz je nové a vztahuje se na něj zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.
Blíže viz Reklamační řád.

Místo pro uplatnění reklamace:

DataPro Shops
Valchařská 36
61400, Brno

Blíže viz Reklamační řád.

Co udělat pro rychlé vyřízení reklamace:

  • Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE"
  • Dodat vyplněný Reklamační list, kde jsou uvedeny Vaše kontaktní údaje a popis závady, event. průvodní dopis, který obsahuje výše uvedené informace. Stáhněte si vzor ve formátu: PDF, MS WORD.
  • Přiložit Doklad o nákupu, nebo jeho kopie, případně jiný důkaz o nákupu v našem obchodě.
  • Záruční list - pokud byl vystaven

Blíže viz Reklamační řád.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamaci vyřizujeme v zákonné lhůtě 30 dnů od převzetí reklamace. Pokud máme veškerou potřebnou dokumentaci, vyřizujeme reklamace rychleji.

Blíže viz Reklamační řád.

Veškeré informace uvedené na této stránce mají informativní charakter. Závazně platí obchodní podmínky a reklamační řád.

expand_less